Woidke w Świecku – informacje z pierwszej ręki o współpracy policyjnej po wprowadzeniu nowej umowy

Koordynator rządu federalnego do spraw stosunków z Polską, premier Brandenburgii Dietmar Woidke, poinformował się dzisiaj na miejscu o przebiegu polsko-niemieckiej współpracy policji wzdłuż granicy po wprowadzeniu w życie w miniony czwartek nowego prawa. Woidke widzi w nowej zawartej między oboma państwami umowie policyjnej dowód na zacieśnianie współpracy, z czego korzystają mieszkańcy po obu stronach granicy. Premier wypowiedział się podczas spotkania we wspólnym centrum policyjnym w Świecku, gdzie obecni byli reprezentanci władz centralnych i regionów przygranicznych. Woidke powiedział: „Bierzemy na poważnie potrzeby mieszkańców związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa w obszarze granicznym. I zareagowaliśmy na nie wprowadzając nowe możliwości zwalczania przestępczości transgranicznej.“ Woidke podkreślił: Wraz z nową umową zapewniamy efektywne wykrywanie przestępstw niezależnie od granicy. Jest to umowa policyjna o największym zasięgu, jaką Niemcy podpisały z krajem sąsiednim i pokazuje przykładowo, jak duże jest w międzyczasie wzajemne zaufanie. Nie jest to rzeczą oczywistą szczególnie po polskiej stronie w kontekście okrucieństw niemieckich batalionów policyjnych w trakcie okupacji.“ Woidke, który szczególnie angażował się na rzecz szybkiej ścieżki legislacyjnej w celu jak naszybszego wejścia w życie umowy, podziękował wszystkim, którzy po obu stronach zaangażowali się na rzecz umowy i jej szybkiej ratyfikacji. Premier dodał: „Moje szczególne podziękowania kieruję w stronę polskich i niemieckich koleżanek i kolegów tutaj we wspólnym centrum policyjnym za już wprowadzoną w życie współpracę!“ Woidke określił współpracę w regionie granicznym mianem wyznacznika dwustronnych stosunków. „Z nowych relacji korzystają mieszkańcy po obu stronach Odry i Nysy. Szczególnie ważnym jest teraz zapewnienie przejrzystości i informowanie mieszkańców o nowych regulacjach. Tylko w ten sposób zapobiegać można ewentualnym zastrzeżeniom. Temu celowi służy też dzisiejsze spotkanie tutaj w Świecku.“