Landesportal Brandenburg
Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke
Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke Foto: Die Hoffotografen GmbH

Ministerpräsident Dietmar Woidke

 • DE  Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke
  geboren am 22. Oktober 1961 in Naundorf bei Forst
  verheiratet, 1 Kind
  evangelisch


  1982 – 1987
  Studium der Landwirtschaft und Tierproduktion/Ernährungsphysiologie an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin,
  Abschluss: Diplomagraringenieur

  1987 – 1990
  wissenschaftlicher Assistent am Institut für Ernährungsphysiologie an der Humboldt-Universität zu Berlin

  1990 – 1992
  Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der Sano-Mineralfutter GmbH

  1992 – 1994
  Leiter des Amtes für Umwelt und Landwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße

  1993
  Promotion Doktor agrar

  seit 1993
  Mitglied der SPD

  seit 1994
  Mitglied des Landtages, dem er seitdem kontinuierlich angehört

  2004 – 2009
  Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

  11.2009 – 09.2010
  Vorsitzender der SPD-Fraktion und Mitglied des Präsidiums des Landtages

  10.2010 – 08.2013
  Minister des Innern des Landes Brandenburg

  seit dem 28.08.2013
  Ministerpräsident des Landes Brandenburg

  seit dem 29.01.2014
  Koordinator für die deutsch-polnische zwischengesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit

  vom 1.11.2019 bis 31.10.2020
  Bundesratspräsident

 • EN  Minister President of Brandenburg Dr. Dietmar Woidke
  Born on October 22nd, 1961 in Naundorf near Forst
  Married, 1 child
  Evangelical


  1982 – 1987
  Attended the Department of Agriculture, the Humboldt University, Berlin, completing a course in Agriculture and Livestock Farming/Nutritional Physiology,
  graduating with a Degree in Agricultural Engineering

  1987 – 1990
  Research Assistant at the Institute for Nutritional Physiology at the Humboldt University, Berlin

  1990 – 1992
  Head of the Scientific Department at Sano-Mineralfutter GmbH

  1992 – 1994
  Head of the Office for Agriculture and the Environment in the District of Spree-Neiße

  1993
  Doctor of Agriculture

  Since 1993
  Member of the SPD

  Since 1994
  Member of the Landtag (State Parliament), of which he has been a member ever since

  2004 – 2009
  Minister for Rural Development, the Environment and Consumer Protection of Brandenburg

  11.2009 – 09.2010
  Chairman of the SPD Parliamentary Group and Member of the Presidium of the State Parliament

  10.2010 – 08.2013
  Minister of the Interior of Brandenburg

  Since 28.08.2013
  Minister President of Brandenburg

  Since 29.01.2014
  Coordinator for German-Polish Intersocietal and Cross-Border Cooperation
 • PL  Premier dr. Dietmar Woidke
  ur. 22.10.1961 r. w Naundorf koło Forst
  żonaty, 1 dziecko
  ewangelik


  1982 – 1987
  Studia agronomii i produkcji zwierzęcej/ fizjologii żywienia na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie,
  ukończenie studiów z dyplomem magistra inżyniera rolnictwa

  1987 – 1990
  Asystent naukowy w Instytucie Fizjologii Żywienia Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie

  1990 – 1992
  Dyrektor działu naukowego w spółce Sano-Mineralfutter GmbH

  1992 – 1994
  Dyrektor Urzędu ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiatu Spree-Neiße

  1993
  Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych

  od 1993
  Członkostwo w SPD

  od 1994
  Deputowany do parlamentu krajowego, nieprzerwanie do dziś

  2004 – 2009
  Minister Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia

  11.2009 – 09.2010
  Przewodniczący Klubu SPD i członek prezydium Parlamentu Krajowego

  10.2010 – 08.2013
  Minister Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Brandenburgia

  od 28.08.2013
  Premier Kraju Związkowego Brandenburgia

  od 29.01.2014
  Koordynator rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej
 • FR  Ministre-président Dr. Dietmar Woidke
  né le 22 octobre 1961 à Naundorf près de Forst
  marié, 1 enfant
  évangélique


  1982 – 1987
  Études d’agronomie et de production animale/physiologie de l’alimentation à la Faculté d’agronomie de l’Université Humboldt de Berlin,
  diplôme obtenu : ingénieur agronome diplômé

  1987 – 1990
  Assistant scientifique à l’Institut de physiologie de l’alimentation à l’Université Humboldt de Berlin

  1990 – 1992
  Responsable du département scientifique de Sano-Mineralfutter GmbH

  1992 – 1994
  Responsable de l’Office de l’environnement et de l’agriculture du district de Spree-Neiße

  1993
  Obtention du doctorat en agronomie

  Depuis 1993
  Membre du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD)

  Depuis 1994
  Membre du Parlement du land, dont il fait partie continuellement depuis lors

  2004 – 2009
  Membre du Développement rural, de l’Environnement et de la Protection des consommateurs du land de Brandebourg

  11.2009 – 09.2010
  Président du groupe SPD et membre de la présidence du Parlement du land

  10.2010 – 08.2013
  Ministère de l’Intérieur du land de Brandebourg

  Depuis 28.08.2013
  Ministre-président du land de Brandebourg

  Depuis 29.01.2014
  Coordinateur de la collaboration germano-polonaise au niveau des sociétés et de voisinage
 • HU  Dr. Dietmar Woidke
  Születési hely és idő: Naundorf bei Forst, 1961. október 22.
  Családi állapot: nős, egy gyermek édesapja
  Vallás: evangélikus


  1982 – 1987
  Humboldt Egyetem Mezőgazdasági Kar, Mezőgazdaság és Állattenyésztés/Táplálkozásélettan szak, Berlin Végzettség: agrármérnök

  1987 – 1990
  Humboldt Egyetem Táplálkozásélettani Intézet, Berlin – tudományos munkatárs

  1990 – 1992
  Sano-Mineralfutter GmbH – a tudományos részleg vezetője

  1992 – 1994
  Spree-Neisse Járás Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Hivatalának vezetője

  1993
  Egyetemi doktori cím (agrártudományok)

  tól 1993
  Németország Szociáldemokrata Pártjának (SPD) tagja

  tól 1994
  Brandenburg tartományi parlamentjének tagja (folyamatosan)

  2004 – 2009
  Brandenburg tartomány vidékfejlesztési, környezet- és fogyasztóvédelmi minisztere

  2009. november – 2010. szeptember
  SPD – frakció elnöke és a parlament elnökségének tagja

  2010. október – 2013. augusztus
  Brandenburg tartomány belügyminisztere

  2013. augusztus 28. óta
  Brandenburg tartomány miniszterelnöke

  2014. január 29. óta
  A német-lengyel társadalmi és határmenti együttműködés koordinátora