Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke Foto: Die Hoffotografen GmbH

Ministerpräsident Dietmar WoidkeMinisterpräsident Dr. Dietmar Woidke
geboren am 22. Oktober 1961 in Naundorf bei Forst
verheiratet, 1 Kind
evangelisch
1982 – 1987
Studium der Landwirtschaft und Tierproduktion/Ernährungsphysiologie an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin,
Abschluss: Diplomagraringenieur

1987 – 1990
wissenschaftlicher Assistent am Institut für Ernährungsphysiologie an der Humboldt-Universität zu Berlin

1990 – 1992
Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der Sano-Mineralfutter GmbH

1992 – 1994
Leiter des Amtes für Umwelt und Landwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße

1993
Promotion Doktor agrar

seit 1993
Mitglied der SPD

seit 1994
Mitglied des Landtages, dem er seitdem kontinuierlich angehört

2004 – 2009
Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

11.2009 – 09.2010
Vorsitzender der SPD-Fraktion und Mitglied des Präsidiums des Landtages

10.2010 – 08.2013
Minister des Innern des Landes Brandenburg

seit dem 28.08.2013
Ministerpräsident des Landes Brandenburg

seit dem 29.01.2014
Koordinator für die deutsch-polnische zwischengesellschaftliche und grenznahe ZusammenarbeitMinister President of Brandenburg Dr. Dietmar Woidke
Born on October 22nd, 1961 in Naundorf near Forst
Married, 1 child
Evangelical
1982 – 1987
Attended the Department of Agriculture, the Humboldt University, Berlin, completing a course in Agriculture and Livestock Farming/Nutritional Physiology,
graduating with a Degree in Agricultural Engineering

1987 – 1990
Research Assistant at the Institute for Nutritional Physiology at the Humboldt University, Berlin

1990 – 1992
Head of the Scientific Department at Sano-Mineralfutter GmbH

1992 – 1994
Head of the Office for Agriculture and the Environment in the District of Spree-Neiße

1993
Doctor of Agriculture

Since 1993
Member of the SPD

Since 1994
Member of the Landtag (State Parliament), of which he has been a member ever since

2004 – 2009
Minister for Rural Development, the Environment and Consumer Protection of Brandenburg

11.2009 – 09.2010
Chairman of the SPD Parliamentary Group and Member of the Presidium of the State Parliament

10.2010 – 08.2013
Minister of the Interior of Brandenburg

Since 28.08.2013
Minister President of Brandenburg

Since 29.01.2014
Coordinator for German-Polish Intersocietal and Cross-Border CooperationPremier dr. Dietmar Woidke
ur. 22.10.1961 r. w Naundorf koło Forst
żonaty, 1 dziecko
ewangelik
1982 – 1987
Studia agronomii i produkcji zwierzęcej/ fizjologii żywienia na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie,
ukończenie studiów z dyplomem magistra inżyniera rolnictwa

1987 – 1990
Asystent naukowy w Instytucie Fizjologii Żywienia Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie

1990 – 1992
Dyrektor działu naukowego w spółce Sano-Mineralfutter GmbH

1992 – 1994
Dyrektor Urzędu ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiatu Spree-Neiße

1993
Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych

od 1993
Członkostwo w SPD

od 1994
Deputowany do parlamentu krajowego, nieprzerwanie do dziś

2004 – 2009
Minister Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia

11.2009 – 09.2010
Przewodniczący Klubu SPD i członek prezydium Parlamentu Krajowego

10.2010 – 08.2013
Minister Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Brandenburgia

od 28.08.2013
Premier Kraju Związkowego Brandenburgia

od 29.01.2014
Koordynator rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznejMinistre-président Dr. Dietmar Woidke
né le 22 octobre 1961 à Naundorf près de Forst
marié, 1 enfant
évangélique
1982 – 1987
Études d’agronomie et de production animale/physiologie de l’alimentation à la Faculté d’agronomie de l’Université Humboldt de Berlin,
diplôme obtenu : ingénieur agronome diplômé

1987 – 1990
Assistant scientifique à l’Institut de physiologie de l’alimentation à l’Université Humboldt de Berlin

1990 – 1992
Responsable du département scientifique de Sano-Mineralfutter GmbH

1992 – 1994
Responsable de l’Office de l’environnement et de l’agriculture du district de Spree-Neiße

1993
Obtention du doctorat en agronomie

Depuis 1993
Membre du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD)

Depuis 1994
Membre du Parlement du land, dont il fait partie continuellement depuis lors

2004 – 2009
Membre du Développement rural, de l’Environnement et de la Protection des consommateurs du land de Brandebourg

11.2009 – 09.2010
Président du groupe SPD et membre de la présidence du Parlement du land

10.2010 – 08.2013
Ministère de l’Intérieur du land de Brandebourg

Depuis 28.08.2013
Ministre-président du land de Brandebourg

Depuis 29.01.2014
Coordinateur de la collaboration germano-polonaise au niveau des sociétés et de voisinageDr. Dietmar Woidke
Születési hely és idő: Naundorf bei Forst, 1961. október 22.
Családi állapot: nős, egy gyermek édesapja
Vallás: evangélikus
1982 – 1987
Humboldt Egyetem Mezőgazdasági Kar, Mezőgazdaság és Állattenyésztés/Táplálkozásélettan szak, Berlin Végzettség: agrármérnök

1987 – 1990
Humboldt Egyetem Táplálkozásélettani Intézet, Berlin – tudományos munkatárs

1990 – 1992
Sano-Mineralfutter GmbH – a tudományos részleg vezetője

1992 – 1994
Spree-Neisse Járás Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Hivatalának vezetője

1993
Egyetemi doktori cím (agrártudományok)

tól 1993
Németország Szociáldemokrata Pártjának (SPD) tagja

tól 1994
Brandenburg tartományi parlamentjének tagja (folyamatosan)

2004 – 2009
Brandenburg tartomány vidékfejlesztési, környezet- és fogyasztóvédelmi minisztere

2009. november – 2010. szeptember
SPD – frakció elnöke és a parlament elnökségének tagja

2010. október – 2013. augusztus
Brandenburg tartomány belügyminisztere

2013. augusztus 28. óta
Brandenburg tartomány miniszterelnöke

2014. január 29. óta
A német-lengyel társadalmi és határmenti együttműködés koordinátora